0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در پزشکی و بهداشت توسط
ویرایش شده توسط


 

سلام.. اگه پروپانول40بخورم، بعد، آزمایش خون و ادرار بدم معلوم نمیشه… یا چیزه دیگه ای نشون نمیده

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط

من یه سرچی الان زدم تو یه مقاله اسم دارو هایی که ممکنه در آزمایش ادرار اختلال ایجاد کنه اسم داروی 

 Propranolol (Detensol, Inderal, Novopranol)

برای اینکه دقیقا منبع خطا مشخص بشه نیاز به آزمایش های بعدی برای تایید عدم اعتیاد هست که باید تقاضا بدید و دارویی که مصرف می کنید در اختیار آزمایشگاه قرار بدید.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...