0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
آیا سونو و ازمایش من مشکل داره NT2. 29 CRI 57NBرویت شد هفته دوازده و دوروز FREE-B. HCG 23. 50 MOM FORHCG0. 69 PAPP-A3. 14 MOM FOR PAPP-A 0. 92 NT2. 29 MOM FOR NT1. 99 Calculated risk FOR trisomy 21 1. 2460 Calculated risk FOR trisomy 18 1. 11700 Final interpretion Screen Negative معنی این جمله چیه لطفا بهم جواب بدید خیلی نگرانم besubmitted between15to18week. s on High NT Measurement, the specimen must

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
کد امنیتی:

برای جلوگیری از این تایید در آینده, لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...