0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
برچسب گذاری دوباره توسط


 

جواب سونوگرافی این چنین است:

طول فمور کمترازنرمال میباشد و نسبت FL به Ac زیر0/2 میباشد دیسپلازیهای استخوانی میتواند مطرح باشد…
این یعنی چی؟؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
ویرایش شده توسط
دیسپلازی اسکلتی عامل ناهنجاری ‌هایی است که تحت‌عنوان کوتولگی ‌(Dwarfism)، بیماری استخوان شکننده (Brittle Bone Desease) و شروبیزم (Cherubism) شناخته‌ می‌شوند. بیش‌از ۳۵۰نوع ناهنجاری اسکلتی وجود دارند که به‌عنوان دیسپلازی طبقه ‌بندی ‌می‌شوند. این دیسپلازی‌ ها در‌اثر جهش ژنتیکی به وجود می‌آیند و احتمال شناسایی آنها در دوران جنینی یا شیرخواری وجود دارد.

نسبت نرمال FL به AC بین 0.20 و 0.247 است. نرخ کمتر از 0.16 برای دیسپلازی اسکلتی تشخیص داده می شود. با این وجود این مقدار باید در بیماران مشکوک به دیسپلازی اسکلتی بررسی بیشتری شود. در افراد عادی نسبت FL به AC با نرخ کمتر از 0.16 نرخ بالای مثبت کاذب برای تعیین دیسپلازی اسکلتی شدید دارد.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...