0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در خودرو توسط
سلام من یک ۴۰۵ مدل ۸۴ دارم وقتی که ماشین  روشن است بیش از حد دود سفید می دهد و بعد از دو دقیقه برطرف میشود می خواستم بدونم مشکل چیه؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (14.7k امتیاز)

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...