0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
ویرایش شده توسط
درهفته ۲۵بطن ها۹:۸ودر۲۷هفته شده ۱۱:۳ایا مشکلی پیش میاد ممنون میشم

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)

با سلام

اندازه بطن های طرفی مغز جنین متغییر بوده و در هفته های 22 و 23 کوچکتر و در هفته های بعد بزرگتر می شود و بزرگی بطن ها در سونوگرافی، مادر و پزشک را در مورد ناهنجاری جنینی نگران می کند. اندازه بطنهای طرفی در هفته 24 تا 25 بارداری حداقل 6.04 و حد اکثر 9.92 و در هفته 26 تا 27 بارداری حداقل 6.01 و حداکثر 10.85 بیان شده است. بزرگ شدن بطن ها تا آخر حاملگی تا 12/5 میلی متر طبیعی است.مختصر بزرگی دور سر و قطر سر نباید نشانه علت مهم مغزی باشد. و اگر در گزارش سونوگرافی پزشک تشخیص دهد که اندازه بطن ها بزرگتر از حد طبیعی است دو تا سه هفته بعد مجددا سونوگرافی برای این قسمت تکرار می شود.

برای اطلاعات بیشتر آدرس زیر را نیز مطالعه کنید:

http://yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=601&qa_1=%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%A7

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...