0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
ویرایش شده توسط
ان چیست که قبای زرد برتن دارد,اندام ظریف چون صنوبردارد،زرد است و معطر اید به مشام،تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟

2 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (14.7k امتیاز)
پاسخ این چیستان خربزه است
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
لیمو شیرین

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 6 مرداد 1399 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 12 اردیبهشت 1399 در چیستان توسط مینا
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده 27 فروردین 1399 در چیستان توسط ا ع
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 27 فروردین 1399 در چیستان توسط مهدی نصیری
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده 14 فروردین 1399 در چیستان توسط بی نام
...