0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
آن چیست که شش ماه سیره و شش ماه گرسنه است

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
نوزاد تازه بدنیا آمده است که شش ماه اول فقط شیر مادر می خورد و مدام گرسنه است و بعد از 6 ماه غذای کمکی به او می دهند و به خاطر گرسنگی شیر نیست که شیر می خورد

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده فروردین 27, 1399 در چیستان توسط مهدی نصیری
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده تیر 25, 1398 در چیستان توسط زهرا سليمي
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده اردیبهشت 21, 1396 در چیستان توسط بی نام
...