0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
جواب غربال دوم من روببینیدبگیدچیه
Trisomy21 1:398
Trisomy18 1:30000
slos 1:30000
ntds 1:8134
احساس میکنم نگران کننده است واس,همین دکترام برام سونوی سه بعدی نوشت

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (12.5k امتیاز)
با سلام
نتیجه غربالگری شما خوب است.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده تیر 1, 1395 در بهداشت توسط مهرناز
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...