0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
نام شهری که 6 حرف دارد، 5 حرف آخر آن نام پسری است و باز هم 4 حرف آخر آن اسم پسری است و 3 حرف آخر آن اسم سلاحی

2 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (14.1k امتیاز)
ورامین، پنج حرف آخر رامین نام پسری است و چهار حرف آخر امین نیز نام پسری است و سه حرف آخر مین نام سلاحی است
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
پاسخ این چیستان یا معمای قدیمی شهر ورامین است

رامین  --> اسم پسر

امین  --> اسم پسر

مین  --> اسم سلاح

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده خرداد 11, 1398 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
سوال شده تیر 13, 1395 در چیستان توسط عارف سرفرازی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده 6 روز قبل در چیستان توسط علی قاسمی
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده 23 دی 1399 در چیستان توسط فائزه
...