0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
آن کدام بچه است که به مادرش شیر می دهد

2 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
مالیات مردم به دولت
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
به نظر من پاسخ رودخانه است که شبیه بچه ای است که به مادرش یعنی دریا شیر دهد.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 15, 1396 در چیستان توسط علی قربانی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده خرداد 3, 1396 در چیستان توسط Mobin
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 6, 1397 در چیستان توسط یحیی
...