0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
دارم میام باپیچ وتاب ازراه دوری باشتاب چین چینه دور دامنم همیشه خیسه دامنم

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (12.9k امتیاز)
پاسخ رود است

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 12 اردیبهشت 1399 در چیستان توسط مینا
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 27 فروردین 1399 در چیستان توسط مهدی نصیری
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده 14 فروردین 1399 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده 7 اسفند 1398 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
سوال شده فروردین 20, 1397 در چیستان توسط مهنا
...