0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در خودرو توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
فرمان 405 slx سفت است علت چیست؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
با سلام

سفتی فرمان دلایل مختلفی می تواند داشته باشد از خرابی پمپ، روغن هیدرولیک نامناسب، گرفتگی مسیرهای روغن هیدرولیک.

قبل از هر چیز باید از فشار سازی پمپ اطمینان حاصل کنید.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...