0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در متفرقه توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
5 گرم چند اونس است؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
5 گرم معادل 0.17637 اونس است

گرم واحد جرم هستش که هر گرم معادل 0.035274 اونس است

و هر اونس می شود 28.3495537056306 گرم

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده اسفند 9, 1396 در متفرقه توسط مهرداد
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده اسفند 9, 1396 در متفرقه توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده دی 1, 1399 در متفرقه توسط اکبر فداکار
...