0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در برق و الکترونیک توسط

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (20.8k امتیاز)
فکر میکنم منظور شما خازن  low esr  است که در حقیقت به مقاومت معادل خازنی گفته می شود به صورت سری در مدار قرار گرفته است این خازن ها مقاومت معادل پایینی دارند و سبب می شوند خازن کمتر داغ شده و یپل ولتاژ کمتری تولید کند

سوالات مشابه

...