تعداد افرادی که هم اکنون روی کره خاکی وجود دارند

محاسب جمعیت زمین

 

 

توحه داشته باشید این عدد یک تخمین ریاضی است و البته به حقیقت بسیار نزدیک است.

 

 

 

صفحه اصلي | ماشین حساب مهندسی | محاسبه اقساط وام