0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
ان چیست که ازپدرش دوسال کوچکتروازمادرش دوسال بزرگترست یک خواهر دارد دوبرادر،یک دایی دوعمه،سالی دوبار بدنیامیاید ،ن انسان ن حیوان ،نامش درقران امده

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (20.8k امتیاز)
پاسخ دب اصغر است

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده تیر 1, 1395 توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
سوال شده تیر 13, 1395 در چیستان توسط عارف سرفرازی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
...