0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در خودرو توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
صدای لقه در پارک کردن و درجا

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
این مشکل ممکن است از رک اند و پنیون یا هر قسمت مکانیکی باشد برای پیدا کردن محل صدا جلوی ماشین را جک بزنید تا چرخ ها از زمین بلند شوند و زمانی که یک نفر برای شما فرمان را می گرداند محل صدا را بررسی کنید. در صورتی که به پاسخ رسیدید خوشحال می شویم به ما هم اطلاع بدید بدونیم از چی بوده

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...