0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در برق و الکترونیک توسط

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط

سلام و عرض ادب،

پارامترهای امپدانس (Z-parameters) یا پارامترهای Z در دو قطبی‌های خطی (مانند شبکه‌های دو پورتی) از روابط ولتاژ و جریان در دو پورت شبکه به دست می‌آیند. برای یک شبکه دو پورتی خطی، پارامترهای امپدانس به این شکل تعریف می‌شوند:

در این معادلات:

فرمول محاسبه امپدانس

 •  1V1​ و  2V2​ ولتاژهای پورت 1 و 2 هستند.
 •  1I1​ و  2I2​ جریان‌های پورت 1 و 2 هستند.
 •  Z11​,Z12​,Z21​,Z22​ پارامترهای امپدانس هستند.

برای به دست آوردن این پارامترها، باید شبکه را به دو شکل خاص تحریک کرد و ولتاژها و جریان‌ها را اندازه‌گیری کرد:

 1. به دست آوردن  Z11​ و  Z21​
  • پورت 2 را مدار باز کنید (0I2​=0).
  • 1V1​ و  2V2​ را اندازه‌گیری کنید.
  • از معادلات زیر استفاده کنید:

فرمول های امپدانس نحوه محاسبه

 

 

 

 

 

 1. به دست آوردن Z12 ​  و  Z22
  • پورت 1 را مدار باز کنید (I1=0).
  •  1V1​ و  2V2​ را اندازه‌گیری کنید.

از معادلات زیر استفاده کنید:

محاسبه امپدانش

 

 

 

خلاصه فرآیند محاسبه

 1. مدار باز کردن پورت‌ها  :ابتدا یکی از پورت‌ها را مدار باز کنید تا جریان آن صفر شود.
 2. اعمال جریان به پورت دیگر:به پورت دیگر یک جریان مشخص اعمال کنید.
 3. اندازه‌گیری ولتاژها:ولتاژها را در هر دو پورت اندازه‌گیری کنید.
 4. محاسبه پارامترهای Z: با استفاده از ولتاژها و جریان‌های اندازه‌گیری شده، پارامترهای Z را محاسبه کنید.

نکته

این فرآیند به دلیل خطی بودن شبکه امکان‌پذیر است و در شبکه‌های غیرخطی یا شبکه‌هایی که دارای پارامترهای زمانی متغیر هستند، نمی‌تواند به این سادگی انجام شود.

 

...