0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
به نظرم چواب می شه چنگال چون

"دراز" است.
"دست ندارد".
"چهار تا پادار" به چهار شاخه چنگال اشاره دارد.
"سه تا کله" به فضای بین شاخه‌های چنگال اشاره می‌کند.

کیف کنید دیگه همه چیستان ها رو دارم حل می کنم

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 15, 1396 در چیستان توسط علی قربانی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 16, 1396 در چیستان توسط علی قربانی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 27, 1399 در چیستان توسط مهدی نصیری
...