0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
آن چیست که در تمام عمر سه بار دیده میشود دوبار خورده میشود هشت حرف دارد حرف اول آن"ز"وحرف آ خر آن"ب"است

2 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط

ان چیست که چیستانه   وقتی میبینیش نمیخریش اگه هم بخریش نمیپوشیش اگه  هم ببپوشید نمیبینیش

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
مسخره ایی

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
سوال شده تیر 13, 1395 در چیستان توسط عارف سرفرازی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده دی 25, 1399 در چیستان توسط علی قاسمی
...