3 نشانه امكان خيانت شوهرتان به شما

چگونه مي فهميد كه آيا شريك زندگي تان به شما خيانت مي كند يا خير؟ آنهم طوري كه او متوجه تجسس شما نشود؟ خيانت چه نشانه هايي دارد؟ آيا شما به شريك زندگي خود مشكوك هستيد؟ البته اين پرسش ها بدين معنا نيست كه مخفيانه و محرمانه در بيرون منزل تحقيق كنيد و بر اضطراب و نگراني خود بيفزاييد.

1ــ بروز علاقه به آراستن ظاهر

اگر شوهرتان بدون مقدمه به خود مي رسد، زمان زيادي را صرف آراستن ظاهر خود مي كند. و قبلاً چنين رفتار هايي از او نديده بوديد و اين روند تكرار مي شود. بدين معناست كه سعي دارد نظر شخص جديدي را به خود جلب كند. اگر سعي مي كند چين و چروك صورت، گودي هاي صورت، رنگ سفيد مو و عيوب اينچنيني را كه به دنبال افزايش سن بروز مي كند را برطرف كند و هر طوري شده خود را شيك و با سليقه جلوه دهد، به اين خاطر است كه سعي دارد در نظر زن جديد، بهترين مرد جلوه كند.

2ــ غيبت نامعلوم

اگر دفعات زيادي شوهرتان غيبت و يا تأخير طولاني دارد، كه شمارش روزهاي غيبت او از دست شما خارج شده، اين رفتار مي تواند به خاطر انگيزه هايي  خاص باشد. خواه در گوشه مغازه يك ساعت وقت خود را بي جهت تلف كند و خواه تا دير وقت كار كند، اين غيبت شوهر مسأله ناخوشايندي است. سعي كنيد در خانه جذابيت هاي بيشتري فراهم كنيد. و از او بخواهيد زمان بيشتري را در خانه بگذراند. يا باهم بيشتر بيرون برويد.

3ــ مطالب مبهم يا تماسهاي تلفني مشكوك

اگر متوجه مطالب مبهم يا تماسهاي تلفني مشكوك يا افزايش ناگهاني قبض تلفن شديد، يا اگر شوهرتان قصد مخفي كردن شماره تلفني يا دفترچه تلفن موبايل خود را داشت، ممكن است بدين معناست كه علاقه يا رابطه جديدي وجود دارد، كه هنوز تبديل به علاقه نشده است.

همينطور اگر همسر شما زمان بيشتري را با كامپيوتر صرف كند، يا سعي دارد زماني كه شما در منزل هستيد، فيلم، عكس يا هر چيز ديگري را مخفي كند اين نشانه خوبي است كه او در ذهن خود پي شخص ديگري است.

البته بهترين راه اينكه بفهميد شوهرتان بدنبال شخص ديگري است يا نه، صحبت شفاف و صادقانه با اوست. موضوع ترس از وفاداري شوهرتان را با او در ميان بگذاريد و سعي كنيد در مورد اين موضوع بحث كنيد قبل از اينكه از فكر و خيال ديوانه شويد.

به خاطر آوريد واقعيات هميشه آن طوري كه به نظر مي رسند، نيستند!

اگر دريافته ايد شوهرتان بي وفايي كرده است، فكر كنيد چگونه عشقبازي شوهرتان را جبران كنيد و امور را سر و سامان دهيد.

سميه مظفري

مطالب مرتبط:

نكاتي براي افزايش اعتماد به نفس

بياموزيم چگونه زندگي را ساده تر كنيم

شادي باعث موفقيت مي شود

 

 

 

 

 

 

 

اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن  اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن اتومبيل  سرعت ابر اتومبيل سريعترين اتومبيل دنيا  اولتيما پورشه فراري بوگاتي مك لارن