فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

   فوايد خوردن ماهي بيش از مضرات آن است.

اگر هنوز جزء كساني هستيد كه سود و زيان خوردن ماهي را برآورد مي كنيد، دست نگه داريد! هيچ ممنوعيت قطعي در مورد خوردن ماهي وجود ندارد.

ماهي ها بويژه ماهيان چرب براي شما مفيد هستند. متخصصين به اغلب مردم توصيه مي كنند ماهي مصرف كنند. آنها معتقدند فوايد خوردن ماهي براي بسياري از افراد بيش از هر اشكالي است كه در مورد وجود مواد سمي در ماهي، با نگراني نقل مي كنند.

در مطالعات اخير در مورد ماهي، مزاياي خوردن ماهي را سفارش كرده اند. ماهي غني از امگا3 است كه خطر «فساد لكه دار» كه منجر به كوري مي شود را كاهش مي دهد. تحقيقات مشابه چنين يافته هايي را تأييد مي كند. مطالعه اي از 681 مرد مسن آمريكايي نشان مي دهد كساني كه 2 بار در هفته ماهي خوردند خطر فساد لكه دار 36 درصد كمتر از ديگران است. درمطالعه ديگري از 2335 مرد و زن بالاي  50 سال كه يكبار در هفته ماهي خوردند خطر بيماري 40 درصد كاهش يافت.

بالاترين مقدار اسيدهاي چرب امگا3 در ماهيان چرب مثل سالمون، قزل آلا و شاه ماهي (هرينگ) يافت مي شود. بيشترين سود مصرف امگا3 در سلامت قلبي عروقي است.

انجمن قلب آمريكا مي گويد تحقيقات نشان داده كه اسيدهاي چرب امگا3 در كاهش خطر مرگ هاي ناگهاني و بي نظم، كاهش تصلب شرايين، كاهش سطح تري گليسريد، كاهش تشكيل لخته خون در عروق و كاهش فشار خون نقش دارند. همچنين اثبات شده امگا3 خطر جنون، ورم مفاصل، آسم و بيماري كليه را كاهش مي دهد.

علي رغم فوايد مسلم ماهي، هشدار در مورد آلوده شدن آبهايي كه منجر به افزايش تدريجي مواد سمي در ماهي مي شود، هم افزايش يافته است. اين مواد شامل جيوه و سم شيميايي باعث نقصان يا خنثي كردن فوايد ماهي مي شود. چون زنان باردار و كودكان آسيب پذيرند پزشكان سفارش مي كنند مراقبتهاي ويژه اي شوند و توصيه مي شود از خوردن ماهيان بزرگي كه به انباشت مواد سمي تبديل شده اند، جلوگيري شود. مثل شمشير ماهي، آجر ماهي و ماكرل، كنسرو ماهي تون هم كمتر استفاده شود. دكتر ديويد سيسكوويك (David Siscovick) پروفسور دارو و اپيدميولوژي دانشگاه واشنگتن مي گويد: هنوز براي هيچ جامعه اي مدركي دال بر اين بدست نيامده كه سمي مثل جيوه كه روي مواد اطراف خود اثر مي گذارد، باعث شده باشد كه ضررهاي خوردن ماهي بيشتر از سود آن شود.

محققان هنوز نمي دانند كه چرا خوردن ماهي چشم را حفظ مي كند. دكتر اميلي چو (Emily Chew) از انستيتو ملي چشم امريكا مي گويد: اسيدهاي چرب امگا3 مي تواند راديكال هاي آزاد را در چشم خنثي كند، از آرايش جديد رگهاي خوني جلوگيري مي كند، التهاب چشم را كاهش مي دهد و يا هر سه كار را انجام مي دهد.

سيسكوويك مي گويد: فوايد يك رژيم غذايي از ماهي چرب ابتدا در اسكيموهاي گرينلند و ژاپن مشاهده شدند. كمتر از 2 تا 3 اونس (هر اونس 31.1 گرم) خوردن ماهي در هفته سبب بهبود سلامت قلبي عروقي مي شود.

چربي هاي امگا3، ماهيان آب سرد را از يخ زدگي حفظ مي كند، و بعنوان رقيق كننده خون طبيعي و ضد فساد و فتنه در انسان به شمار مي رود.

سيسكوويك مي گويد: «همه ماهيان مشابه نيستند» انواع ماهي (و اينكه چگونه طبخ مي شود) نيز مهم است. مثلاً در فر پختن يا كبابي كردن سالمون بهتر از ساندويچ ماهي سرخ كرده است. متخصصين مي گويند سالمون كه اسيدهاي چرب امگا3 در آن بالاست و آلودگي جيوه در آن پايين است معمولاً يك انتخاب خوب است.

پيتر راس از اداره شيلات كانادا، سطح سم مواد شيميايي (PCB) را در خوك آبي بندرگاه هاي كلمبيا بريتانيا و واشنگتون بررسي كرد. خوك آبي به تنهايي بالاي 12 پپوند ماهي شامل سالمون و هرينگ در روز مي خورد. كاهش عملكرد سيستم ايمني و تيروئيد خوك هايي كه دائم در معرض سم مواد شيميايي (PCB) اند، مشاهده شد.

 فوايد و خطرات خوردن ماهي بسته به سن و مرحله زندگي افراد متفاوت است. بچه ها و زنان باردار و شيرده در معرض خطر بالاتري از ماهي آلوده به جيوه هستند. و در مردان سالخورده و ميان سال و زنان بعد از يائسگي فوايد خوردن ماهي (در معرض آلودگي به جيوه) بيش از خطرات آن است.

سميه مظفري

مطالب مرتبط: