قانون دانه

 

وقتي يك درخت سيب را در فصل ميوه نگاه مي كنيم تعداد زيادي ميوه مي بينيم كه در داخل هر كدام از آنها تعدادي دانه وجود دارد. و اگر دقت كنيم به عدد شگفت انگيزي مي رسيم. چرا در داخل هر سيب فقط يك دانه نيست؟ من فكر مي كنم طبيعت براي ما درس بزرگي دارد. در هر سيب بيش از يك دانه وجود دارد چون همه آنها فرصت رشد كردن و به درخت تبديل شدن را ندارند.

اما قانون دانه چه چيزي به ما مي آموزد؟ اين قانون مي گويد اگر مي خواهيد چيزي بدست آوريد بايد بيش از يك بار براي بدست آوردن آن تلاش كنيد. ما بايد 5 جفت كفش را امتحان كنيم تا كفش مناسب و راحت پيدا كنيم. براي پيدا كردن شغل بايد 20 رزومه ( سوابق كاري ) بفرستيم تا منجر به يك مصاحبه شغلي شود. بهترين دوست ما معمولاً بعد از ملاقات هزاران نفر انتخاب شده است. ما مجبوريم هزاران طرح و نقشه حرفه اي را امتحان كنيم تا بهترين موقعيت و موفقيت شغلي را براي خود و ديگران بسازيم. من در گذشته كارهاي مختلفي انجام داده ام ولي يكي از آنها در زمينه فروش محصول بود. اين شغل يك درس با ارزش به من آموخت: « هر نه اي كه مي شنويد شما را به يك بلي نزديك مي كند.» من اين را باور دارم و با تلاش زياد روي آن كار مي كنم. بنابراين هيچ پاسخ منفي نمي تواند مرا نا اميد يا سرخورده كند. و البته هر پاسخ منفي مرا به هدفم نزديك تر مي كند.

بنابراين چگونه مي توان موفق بود؟ براي بدست آوردن موفقيت در زندگي مجبوريم بيش از يك بار سعي و تلاش كنيم. حال موفقيت مي خواهد در زمينه مالي باشد يا پيدا كردن شريك زندگي يا تناسب اندام يا هر چيز ديگري. افراد موفق شكست هاي بسياري را تجربه مي كنند ولي در عزم و اراده خود براي رسيدن به هدف پابرجا هستند. تا به چيزي كه مي خواهند برسند. علت اينكه اين افراد بيشتر شكست مي خورند اين است كه بيش از افراد عادي تلاش مي كنند و راه هاي متنوع تري را امتحان مي كنند يا به عبارت ديگر دانه هاي بيشتري مي كارند. طبيعي است كه تعداد دانه هاي كه هيچگاه به درخت تبديل نمي شوند زياد است ولي آنها آنقدر مي كارند تا بهترين نتيجه را بدست آورند.

ابتدا تلاش سپس نتيجه

دوستي به نام جك مي گفت: اگر من در رياضيات نمره A بگيرم شروع مي كنم به دوست داشتن رياضيات. او مي گفت هر وقت پولدار شدم  آنگاه پس انداز خواهم كرد. ولي اين روش عملي نيست. اين يك اصل است اول تلاش سپس نتيجه. و اين اصل در جهت عكس كار نمي كند.

چه چيز ديگري از قانون دانه مي توان آموخت؟ بايد بدانيم كه برداشت محصول فقط بعد از كار و تلاش امكان پذير است. بدون كاشت دانه نمي توان انتظار چيدن ميوه را داشت. بعد از كاشت به آبياري، كود دهي، سم پاشي و... نياز است. يعني بايد ابتدا تلاش كرد و سپس صبور بود و منتظر رشد و باردهي گياه موفقيت بود.

صبر يك مزيت بسيار مهم براي هر فرد است ولي متاسفانه افراد بسياري اين خصلت مفيد را فراموش كرده اند. در دنياي كنوني كه سرعت وارد قسمت هاي مختلف زندگي ما شده است ما هم لذت آني و نتيجه فوري را مي خواهيم. همه مي خواهند يك شبه پولدار شوند. ولي حقيقت غير از اين است و به ندرت چنين اتفاقي مي افتد. افراد زيادي با اين ديدگاه وجود دارند و نتيجه چنين تفكري تلاش نكردن و تنبلي است و براي اين افراد موفقيت منتظر نمي ماند.

اجازه دهيد در پايان كمي در باره بامبو صحبت كنيم. بامبو گياهي است كه 3 سال طول مي كشد تا شروع به رشد كند. در سه سال اول فقط ريشه هاي بامبو رشد مي كند و گياه خود را آماده مي كند تا در سال هاي آينده در شرايط بد آب و هوايي دوام بياورد. بدون صبر و شكيبايي ما نمي توانيم 3 سال منتظر بمانيم و از گياهي مراقبت كنيم كه كوچكترين رشدي ندارد.(البته در ظاهر چون ريشه آن رشد مي كند تا به منابع غني آبي دست پيدا كند.) و فرصت ديدن بامبو را از دست مي دهيم.

اگر قانون دانه را به درستي درك كنيم خواهيم فهميد كه چگونه از شكست خود درس عبرت بگيريم و مانند يك قرباني رفتار نكنيم. بنابراين بايد قوانين طبيعت را بشناسيم و طبق اين قوانين عمل كنيم.

نويسنده: وينسنت 

ترجمه: علي يزدي مقدم

مطالب مرتبط: