0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
 

باسلام؛ من سن۲۷ سال؛ درمرحله اول غربالگری nt.2.7 بوده؛ و در مرحله دوم
Afl=10/8 cm
Bpd=31mm=16w
Fl=20mm=16w
Ac=99mm=16
Efw=141g
به چه معناست

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
با سلام

Afl تخمین مقدار طبيعي مایع آمنیوتیک، Bpd اندازه گیری عرض سر،  Fl طول استخوان ران، Ac دور شکم ،  Efw برآورد وزن جنین

در یکی از منابع در هفته 16 بارداری مقدار Bpd:35 , Fl:21, Ac:105 ذکر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.yadbegir.com/new/?p=6640

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...