0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام میشه آزمایش و آنومالی اسکن منو تفسیر کنید؟ممنون

غربالگری:
سن:31
حاملگی باiui
بارداری دوقلو که در سونو ان تی توقف رشد یک قل گزارش شد
nt:1.5
غربالگری کواد هفته 16
inhibin a:mom3.50
afp:mom2.12
ue3:mom 0.82
hcg:mom8.02
down syndrome:screen negative
osb:screen negative
slos:screen negative
trisomy13/18:screen negative
only biochemistry risk for ds=1:104
آنومالی اسکن:
حدود18  هفته و 2 روز
efw:220
nf:3.1mm
nb:5.2mm
fhr:163 pluse/min
در بررسی head &faceبطن های جانبی و کورویید پلکسوس و csp و فالکس و مخچه و سیسترنا مگنا و upper lip نمای طبیعی دارند.
در بررسی قلب :نمای four chamber و پوزیشن قلب نرمال است(در صورت اندیکاسیون بالینی بررسی تکمیلی با آکوکاردیوگرافی پیشنهاد میشود)
در بررسی شکم و لگن:محل cord insertion و تعداد عروق umbilical cordو معده و کلیه ها و مثانه طبیعی هستند.
در بررسی extremities:
arms &forearms
hand &feet
legs &thigh
مشاهده میشود.
spine طبیعی به نظر میرسد.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
کد امنیتی:

برای جلوگیری از این تایید در آینده, لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
...