0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
ان چیست که با گریستن اسمان اشکش روان می شود

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (18.6k امتیاز)
پاسخ شما ناودان است

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
سوال شده فروردین 20, 1397 در چیستان توسط مهنا
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 6, 1397 در چیستان توسط یحیی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آبان 29, 1396 در چیستان توسط سعید
...