0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
ویرایش شده توسط
آن چیست که وقتی میخریش سیاهه وقتی استفاده میکنی ازش قرمزه و وقتی تموم میشه سفیده؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
زغاله زغال

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آبان 29, 1396 در چیستان توسط سعید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 15, 1396 در چیستان توسط علی قربانی
...