0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط

جواب چیستان یکی سنگ ترازو یکی گردیده بدبو یکی معنای سرشار سه تا یک نام در او؟

3 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
میشه بهم بگید!
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
میشه سیر
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط

سیر چون بدبو و سرشار از انرژی yes

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 6, 1397 در چیستان توسط یحیی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آبان 29, 1396 در چیستان توسط سعید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده مهر 18, 1396 در چیستان توسط مهرداد
...