0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در برق و الکترونیک توسط
ویرایش شده توسط
رابطه بین جریان و ضریب مدولاسیونAM را اثبات کنید

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (18.6k امتیاز)

C (t)   =   C   sin (ωc   +   φ)

 

 

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...