0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
ویرایش شده توسط
ان چیست که قبای زرد برتن دارد,اندام ظریف چون صنوبردارد،زرد است و معطر اید به مشام،تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟

3 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (18.3k امتیاز)
پاسخ این چیستان خربزه است
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
لیمو شیرین
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
پاسخ لیمو شیرین

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
3 پاسخ
سوال شده 23 دی 1399 در چیستان توسط فائزه
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آذر 18, 1399 در چیستان توسط بی نام
...