0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در کسب و کار توسط
ویرایش شده توسط
مراحل دریافت جواز کسب چگونه است؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (18.3k امتیاز)
برای دریافت مجوز کسب باید این مراحل را طی کنید:

به اتحادیه صنفی در زمینه ای که می خواهید کار کنید مراجعه کنید
درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب (جواز کسب)
ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی
بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش
بررسی درخواست متقاضی پروانه کسب (جواز کسب) در جلسه هیئت مدیره و ارائه پاسخ کتبی به وی

در این مرحله از صدور جواز کسب، ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت ملکی واحد صنفی انجام می‌شود که شامل:

سند مالکیت به نام متقاضی
اجاره‌نامه رسمی به نام متقاضی
اجاره‌نامه عادی(با اخذ تعهد محضری) به نام متقاضی
مبایعه‌نامه به نام متقاضی
حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره
رسید پرداخت اجاره‌بهای معتبر
قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و سازمان‌های دولتی، نهادها، شهرداری، شرکت‌های تعاونی مسکن و شرکت‌های خاص صنفی، شرکت‌های تحت پوشش سازمان‌های دولتی و نهادها
فروش
خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است.
در صورت خواستن انتقال اتحادیه باید با رعایت مقررات مربوطه پروانه منتقل‌کننده را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.

استعلام از ادارات ذی‌ربط و ارائه مدارک ذیل شامل:

گواهی مرکز بهداشت شهرستان و ارائه کارت معاینه پزشکی جهت صنوف مشمول(مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و…)
گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی
گواهی گذراندن دوره آموزش(حداقل ده ساعت) از موسسه آموزشی معتبر(مورد تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط)
ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی
گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین‌نامه تبصره ذیل ماده سیزده قانون
اختصاص کد شناسه ده رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب (جواز کسب)
اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با کد ده رقمی

ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت نظام ‌وظیفه آقایان برای دریافت جواز کسب که شامل:

گواهی پایان خدمت
گواهی معافیت دائم
گواهی اشتغال به تحصیل
گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه
دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

ارائه سوابق کاربری تجاری یا کارگاهی یا اداری محل واحد صنفی مورد درخواست

ضرورت ایجاد واحد صنفی باید هماهنگ با سیاست دولت در زمینه تامین، تولید و توزیع کالا و ارائه خدمات تعیین شود.

فرم‌های مخصوص معرفی فرد از مرجع صدور
کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی مدرک تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنان از پنجاه سال بالاتر می‌باشد)
دوازده قطعه عکس پرسنلی جدید (۳×۴)
تعهدنامه کلیه صنوف
فیش واریز مبلغ حداکثر تا سقف پنج برابر حق عضویت اتحادیه برای سال اول (حق ورودی) که از مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال عدول ننماید.
فیش واریز مبلغ ۳۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۳۳۰۰۸ خزانه کشور
در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه کسب بلا‌مانع خواهد بود.

بررسی پرونده توسط رئیس و در غیاب وی نایب رئیس اتحادیه

صدور پروانه کسب (جواز کسب) با رعایت مراحل قبلی و تحویل آن به متقاضی

کمیسیون نظارت، کمیسیونی است که برای برقراری ارتباط و ایجاد‌ هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای ‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان‌ تشکیل می‌شود.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده اردیبهشت 11, 1397 در کسب و کار توسط هادی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...