0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
اون چیه که تو آب چهارتا پا داره تو خشکی سه تا تو هوا دوتا

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
جواب می شه آدم

تو آب برای شنا از دست ها و پاها استفاده می کنه

در خشکی از عصا استفاده می کنه

در هوا هم می شینه تو هواپیما و همون دو تا پا رو داره که استراحت می کنن

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده تیر 25, 1398 در چیستان توسط زهرا سليمي
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده بهمن 9, 1397 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده اردیبهشت 21, 1396 در چیستان توسط بی نام
...