0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در چیستان توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
دارم میام باپیچ وتاب ازراه دوری باشتاب چین چینه دور دامنم همیشه خیسه دامنم

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
پاسخ رود است

سوالات مشابه

1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
4 پاسخ
سوال شده دی 23, 1399 در چیستان توسط فائزه
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده آذر 18, 1399 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
4 پاسخ
سوال شده مرداد 6, 1399 در چیستان توسط بی نام
...