0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام ۳۸ سالمه کراتینینم ۱.۷ هست اوره ۱۴ ایا خطرناکه؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
با سلام

سوال شما قبلا پرسیده شده است، با مطالعه آدرس های زیر می توانید اطلاعات بیشتری به دست آورید:

http://www.yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=957&qa_1=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86-1-7&show=957#q957

http://www.yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=1772&qa_1=%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86-1-12-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-38-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

http://www.yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=165&qa_1=%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-1-7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F

http://www.yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=1051&qa_1=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86-1-37&show=1051#q1051

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده تیر 1, 1395 در بهداشت توسط تقی زاده
...