0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در خودرو توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
چه مدت زمان می برد بعد از ریختن روغن ترمز رنگ خودرو بلند شود و متوجه تخریب رنگ شویم ؟

3 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
دقیقا نمی دونم ولی من دیده بودم روز بعد رنگ خودرو کامل از بین رفته بود.
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
پنج دقیقه تا 30 دقیقه، بعد از سی دقیقه رنگ کامل از بین میره
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
سه ساعت میشه

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...