0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در بهداشت توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
در غربالگری دوم همه چی نرمال بود.اندازه بطن های مغز جنین در سونوگرافی ۳۰ هفته گفته ۸/۵ میلیمتر.به نظرتون ممکنه بزرگتر بشه.دلیلش چیه؟چکاربایدکرد؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (20.8k امتیاز)
با سلام

در منبعی وارد شده که بطن مغز جنین در 30 هفته 6.5 تا 10.5 میلی متر نرمال است و در منبع دیگری گفته بطور طبیعی اندازه بطن های مغزی جنین , در حدود 10 میلی متر است بنابراین جنین شما دارای بطن مغزی نرمالی است.

علل بزرگ شدن بطن های مغزی شامل تولید بیش از مایع مغزی نخاعی , عدم تکامل طبیعی بافت مغز , و یا از بین رفتن بافت مغز است.

صفحات زیر اطلاعات بیشتری از بطن جنین در اختیار شما قرار می دهد:

http://yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=6738&qa_1=%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%B3%DB%B7

http://yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=6710&qa_1=%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-9-5-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-28-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

http://yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=966&qa_1=%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-23-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...