0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
چرا از دو لامپ ۲۲۰ ولت به صورت سری به عنوان مدار معادل لامپی برای هر فاز سیم پیچی موتور استفاده می شود؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
با سلام نمی دانم چه تستی را می فرمایید اما با سری کردن لامپ ها در حقیقت ولتاژ را روی سیم پیچ هر فاز کاهش می دهند و فکر می کنم برای تست جریان دهی و اتصال صحیح از آن استفاده می شود.

ولی بهترین تست بعد از سیم پیچی تعیین جهت میدان توسط دستگا های مربوطه ، تست عایقی توسط مگر، و تست اهمی است که باید انجام شود.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...