0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در برق و الکترونیک توسط
با چه قطعه ای میتوان شدت جریان در مدار را افزایش داد .... ولتاژ 5 ولت اما شدت جریان بسیار بسیار کم است...شدت جریان باید حد اقل به 0.01 آمپر برسد

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
شدت جریان به امپدانس مدار بستگی دارد و باید مدار مورد نظر بررسی  شود که چرا جریان کشی ندارد یک مقاومت بزرگ یا امپدانس دیگری می تواند سبب شود که جریان لازم از منبع کشیده نشود

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...