0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در کسب و کار توسط
یک کیلو شیرخشک چقدر اب میخوادبرای بستنی سنتی

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
کد امنیتی:

برای جلوگیری از این تایید در آینده, لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید.

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده فروردین 21, 1395 در آشپزی توسط ثقفی
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده بهمن 21, 1401 توسط حامد
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
...