0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در علمی توسط
آن چیست که حالتی از ماده است و به شکل ظرف در می آید؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
جواب خیلی مشخصه دیگه می شه مایع

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
سوال شده بهمن 27, 1397 در چیستان توسط بی نام
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
4 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...