تبليغات در ياد بگير دات كام

       
 

 

كجا خواهيد درخشيد؟

پول كليد شادي و خرسندي نيست. داشتن اسباب اثاثيه و امكانات بيشتر و بهتر هم سبب رضايت خاطر نمي شود. حتي اگر بليط بخت آزمايي شما برنده شود و آنقدر پول داشته باشيد كه بقيه زندگي خود را در جزيره اي گرمسيري خوشگذراني كنيد باز هم اين كليد خوشبختي شما نخواهد بود.

اما من براي شما اخبار هيجان انگيزي دارم.

در چند سال اخير علم روانشناسي به همت افرادي مانند دكتر سليگمن (Dr. martin seligman) دستخوش تحولاتي شده است.

روانشناسي نوين:

دكتر سليگمن در دانشگاه پنسيلوانيا فعاليت هايي انجام داده است كه حاصل آن ايجاد يك شاخه كاملاً جديد در روانشناسي است. به جاي اينكه فقط روي اختلالات رواني در زندگي مطالعه كند، (آن گونه كه در گذشته متداول بود.) او تحقيق كرده است تا ببيند چه چيزهايي باعث مي شود انسان ها احساس خوبي داشته باشند.

از آن زمان كه او كار خود را شروع كرد تاكنون روانشناسي مثبت كاملاً شناخته شده است.

يكي از جاهايي كه اين شاخه از روانشناسي جديد روي آن تمركز مي كند خرسندي يا شادي است. با افزايش روزمره روانشناساني كه در اين شاخه تحقيق و فعاليت مي كنند. راه هاي پيدا كردن شادي روز به روز نمايان تر مي شوند.

كليد شادي

تحقيقات باليني كه در اين زمينه انجام شده است نشان داده است كه شادي شما به شدت به كارهايي كه در آنها قابليت داريد وابسته است. تحقيقات روي افراد آزمايش شده نشان داد كه زماني در شادترين حالت خود هستند كه يكي از مهارت هاي منحصر به فرد آنها را به مبارزه بطلبند. يا آنها را به رقابتي در زمينه اي كه فوت و فن آنرا به خوبي مي دانند دعوت كنند و اين افراد فرصت داشتند با رضايت، تمام قابليت هاي خود را به نمايش بگذارند.

براي شاد بودن به ميليون ها دلار يا يك جزيره خصوصي نياز نداريد. آنچه لازم داريد اكنون با شماست. قدرت ها و قابليت هاي خود را كشف كنيد. و از اين قابليت خود براي رسيدن به هدف بزرگي در اين زمينه استفاده كنيد. و قدرت خود را نشان دهيد. خواهيد ديد كه آنچه را مي خواستيد به همراه شادي بدست خواهيد آورد.

نويسنده: جيسون گارسيا

ترجمه: علي يزدي مقدم