آيا به اندازه كافي مطالعه مي كنيد؟

براساس آمار 42 درصد افرادي كه از دانشگاه فارغ التحصيل مي شوند هرگز كتاب ديگري را مطالعه نمي كنند اين آمار واقعاً هشدار دهنده است. آيا ما همه چيز را فقط در جواني مي آموزيم؟ در حقيقت ما از گوش دادن و نگريستن به آنچه در اطراف ما مي گذر و از الگوهاي رفتاري انسانهاي موفق و همينطور كتاب خواندن چيزهاي جديد مي آموزيم.

چرا يك كتاب بخوانيم؟

به گفته خانم «مري و رتلي مونتاگو»

«هيچ تفريحي از كتاب خواندن ارزانتر نيست، و هيچ لذتي از آن ماندگارتر نيست.»

ما زمان محدودي در كل عمر خود در اختيار داريم. اگر بخواهيم همه چيز را خود تجربه كنيم احياج به زماني بسيار بيش از عمر خود داريم تا از همه اين تجربيات چيزهاي جديد بياموزيم. به عبارت ديگر مطالعه يك راه ميانبر به سوي موفقيت است.

منظور از اين صحبت هاي اين است كه كتاب ها را افرادي مي نويسند كه مي خواهند مهارت ها و تجارب خود را در اختيار ديگران قرار دهند. مسيري را كه شما اكنون مي خواهيد طي كنيد افراد زيادي قبلاً طي كرده اند و معمولاً موفق ترين آنها تجربيات خود را نوشته و در اختيار ديگران قرار مي دهند. آنها با موانع و مشكلاتي مواجه شده اند كه براي مقابله با آنها احتياج به منابعي داشته اند و آن را بدست آورده اند و اكنون اين منابع (روش مقابله با موانع) را در اختيار شما قرار مي دهند. پس چرا نبايد از آنها استفاده كنيم؟

آنها راهي را كه شما اكنون مي خواهيد برويد رفته اند و اكنون مانند يك مربي مي توانند به پرورش و پيشرفت شما سرعت ببخشند.

اكنون شروع به خواندن كنيد.

اگر مي خواهيد بيشتر مطالعه كنيد بايد بيشتر هم در محيط هاي مطالعاتي و كتابفروشي ها پرسه بزنيد يكي از بهترين منابع براي پيدا كردن كتاب اينترنت است؟ هر گاه تصميم گرفتيد كه يك كتاب انتخاب كنيد توصيه مي كنم يك كتاب كوچك انتخاب كنيد. به خصوص اگر سالهاست كه به سراغ كتاب خواندن نرفته ايد. البته احتمالاً خواندن رمان هاي روز، بيش از همه جلب توجه كند. (من مخالف خواندن اين گونه كتاب ها نيستم.)

ولي موضوع بحث ما در اينجا كتاب هايي است كه بتواند به پيشرفت حرفه اي شما كمك كند. و بتوانيد از آنها چيزهاي جديدي بياموزيد.

نكته هايي براي مطالعه

1- با ذهن باز مطالعه كنيد - وقتي كه مطالعه مي كنيد نبايد فرض كنيد كه همه چيز را مي دانيد اين كار مانند اين است كه درهاي ورودي ذهن خود را به روي آموزش ببنديد. بنابراين با يك ذهن باز كتاب بخوانيد آنگاه متوجه مي شويد كه از هر كتابي درسهاي بيشتري خواهيد آموخت. كه زندگي شما را بهبود خواهد بخشيد.

2- اگر كتاب هاي زيادي بخوانيد- و آنها را در قفسه بگذاريد بدون اينكه از دانش آنها استفاده كنيد، بايد بگويم وقت زيادي تلف كرده ايد. متأسفانه با اينكه تعداد افراد كتاب خوان كم است تعداد افراد كتاب خواني كه از دانش حاصل ازمطالعه استفاده مي كنند بسيار كمتر است. با خود قرارداد ببنديد از هر كتابي كه مي خوانيد حداقل به يك آموخته آن عمل كنيد. با اين كار هر چه كتاب هاي بيشتري بخوانيد تغييرات بيشتري در زندگي شما اعمال مي شود و به موفقيت نزديكتر مي شويد.

3- از خواند كتاب مورد علاقه خود نگران نشويد- هيچگاه در مورد كتابي كه مي خوانيد و نظر ديگران به آن نگران نشويد اين مسأله براي من هم پيش آمده بود وقتي كه شروع به خواندن كتاب هاي موفقيت كردم اغلب دوستانم مي گفتند مگر اين كتاب ها چه كمكي به تو كرده اند كه آنقدر مي خواني؟ و معمولاً مرا مسخره مي كردند. من از اين واكنش ها مي رنجيدم ولي به كار خود ادامه مي دادم تا اينكه به آنچه مطالعه مي كردم ايمان آوردم. به من اعتماد كنيد آنچه مورد علاقه تان است را مطالعه كنيد و اهميتي به اينكه ديگران شما را درك نمي كنند ندهيد.

4- زمان مطالعه - با سريعترين زماني كه قادر به خواندن كتاب هستيد مطالعه كنيد. و هيچگاه نگوييد زمان كافي براي مطالعه نداريد. در يك شبانه روز 24 ساعت زمان وجود دارد چرا در اين 24 ساعت وقتي براي مطالعه وجود نداشته باشد. شما مي توانيد هنگامي كه در حال سفر، رفتن به سر كار، قبل از خواب، صبح زود يا ...مطالعه كنيد. كتاب ها را با سرعت هر چه تمام تر بخوانيد تا زمان بيشتري در اختيار داشته باشيد.

5- كتاب را تمام كنيد- هيچگاه كتابي را بدون اينكه آنرا تمام كنيد داخل قفسه كتابخانه نگذاريد. كتاب خواندن مانند دوي 100 متر است اگر فصل هاي پاياني كتاب را نخوانيد چگونه مي توانيد بگوييد از خط پايان گذشته ايد. بسياري از كتاب خوان ها عادت دارند فقط فصل هاي ابتدايي يك كتاب را مطالعه كنند و سپس آنها را جايي مي گذارند كه جلوي چشمشان نباشد تا مجبور به خواندن دوباره آن شوند. اين عادتي نيست كه به آن نياز داريد. پس تمام كردن كتاب را انتخاب كنيد.

«خواندن براي ذهن مانند ورزش كردن براي بدن است»

«سر ريچارد استيل»

پس اكنون ذهن خود را ورزش دهيد و از سفر خود به سمت موفقيت لذت ببريد.

نويسنده: وينسنت

ترجمه: علي يزدي مقدم

مطالب مرتبط: