0 دوستدار 0 امتیاز منفی
در متفرقه توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
سلام راستش من هسته خرما رو کاشتم و یک نهال باریک کوچک هم شده ولی نمیدونم بزرگتر از این میشه یا قطورتر یا نه ، باید برای رشدش چکار کنم؟

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط (15.5k امتیاز)
با سلام

اگر چه درخت خرما در سراسر جهان رشد می کند ولی رشد بهتر آن بیشتر در مناطق استوایی است. 2600 گونه گیاه در  202 جنس شناخته شده اند برخی از آنها در گلدان رشد بهتری دارند و برخی در محیط باز.

نهال خرما برای رشد سریعتر در درون منزل نیاز به مکان گرم و نور مصنوعی با لامپ دارد.

کود مخصوص را از گل فروشی ها تهیه کنید، همین طور سولفات پتاسیم در خاک روند رشد را تسریع می کند و قارچ مایکوریزا به ریشه دهید تا توانایی ریشه برای جذب مواد مغذی و آب لازم افزایش یابد.

آدرس های زیر اطلاعات شما را بیشتر می کند:

http://www.yadbegir.com/new/?p=6473

http://www.yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=996&qa_1=%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F&show=996#q996

http://www.yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=1883&qa_1=%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7&show=1883#q1883

http://www.yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=2328&qa_1=%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7&show=2328#q2328

http://www.yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=2166&qa_1=%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86&show=2166#q2166

http://www.yadbegir.com/porsesh/index.php?qa=1039&qa_1=%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%85%D8%9F&show=1039#q1039

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
سوال شده تیر 3, 1396 در متفرقه توسط محمد
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
2 پاسخ
...