كوچكترين توليد كننده ئيدروژن در جهان

چندي پيش كه در يك وب لاگ مشغول خواندن مطالبي درباره اختراعات جديد بودم به عنوان جالبي برخوردم كه نظرم را به خود جلب كرد فردي مدعي شده بود كه طرحي براي افزايش راندمان، كاهش الايندگي و كاهش مصرف سوخت خودرو دارد و طبق گفته خودش هيچ كمپاني خودرو سازي طرح او را نپذيرفته بود. البته بنده درباره صحت يا عملي بودن اين طرح نمي توانم نظر بدهم چون متخصص اين كار نيستم ولي فكر مي كنم شنيدن آن براي خوانندگان ياد بگير دات كام خالي از لطف نباشد.

اين طرح بر اساس توليد ئيدروژن و استفاده همزمان آن در موتور خودرو كار مي كند همانطور كه مي دانيد موتور اتومبيل براي كار كردن به بنزين (يا هر سوخت ديگري) نياز دارد تا در اتاقك احتراق (سيلندر) منفجر شده و پيستون، ميل لنگ و در نهايت اتومبيل را به حركت درآورد. علت استفاده از بنزين قابليت احتراق و انرژي زيادي است كه در آن نهفته است. همانطور كه مي دانيد ئيدروژن هم سوخت مناسبي است و انرژي قابل توجهي در هنگام احتراق آزاد مي كند و آلودگي بسيار كمتري هم دارد. و مشكل اصلي عدم استفاده از آن محدوديت ذخيره سازي آن است چون يك گاز است و احتياج به يك مخزن سنگين و جاگير دارد ولي اگر بتوان در زمان لازم است ئيدروژن مورد نياز را توليد كرد ديگر نيازي به ذخيره سازي آن نيست در اين روش بوسيله باتري خودرو ئيدروژن موجود در آب تجزيه مي شود و از طريق يك لوله وارد هواي ورودي موتور (در حال كار با بنزين) مي شود در اين حالت قدرت خروجي افزايش مي يابد و احتياج به بنزين كمتري خواهد بود.

نكته جالب ديگري كه نويسنده مدعي شده بود مانع شدن كمپاني هاي بزرگ نفتي از عملي شدن اين طرح است چون در اين صورت سود آنها افت شديدي خواهد كرد.

علي يزدي مقدم

مطالب مرتبط: