مرد خورشيدي

مرد خورشيدي يك ابر قهرمان مانند سوپرمن نيست بلكه يك طرح ابتكاري است. اين طرح يا ايده عبارت است از يك دوچرخه دوستدار طبيعت كه براي حركت از انرژي خورشيد كمك مي گيرد.

دوچرخه خورشيدي

 اين دوچرخه كه ظاهر آن بسيار خاص است داراي موتور كوچكي است كه انرژي خود را از صفحات سلول هاي خورشيدي مي گيرد. اين موتور به دوچرخه سوار در ركاب زدن كمك مي كند. و هنگامي كه موتور آن كار نمي كند انرژي الكتريكي حاصل از سلول هاي خورشيدي در باتري هاي ليتيوم- يون ذخيره مي شود. اين باتري ها مخصوص اين دوچرخه ساخته شده اند. حتما فكر مي كنيد اين دوچرخه بخاطر وجود باتري، موتور و سلول هاي خورشيدي بايد سنگين باشد ولي جالب است بدانيد كه وزن مرد خورشيدي فقط 12 كيلوگرم است.

دوچرخه خورشيدي

 و يك قابليت جالب توجه ديگر اين دوچرخه تاشو بودن آن است و در فضاي كوچكي مانند صندوق عقب اتومبيل به راحتي جا مي گيرد. در طراحي اين دو چرخه علاوه بر زيبايي به ارگونومي (در نظر گرفتن راحتي و شرايط بدني كاربر ) هم توجه ويژه شده است.

ترجمه و تنظيم: علي يزدي مقدم

مطالب مرتبط: