اتومبيل هاي به ياد ماندني تاريخ

تالبوت 1937 ــ 1939

طراح نابغه و صاحب سبك جوزف فيگوني و اويديو فالاچي به عنوان كسي كه تأمين مالي پروژه ها را به عهده داشت طرح هاي زيبايي در دهه 30 ميلادي خلق كردند.

فيگوني طراح فوق العاده اي بود كه آمريكايي ها او را كوچك تر از آنچه بود مي دانستند. فيگوني طرح هاي مختلفي از اتومبيل هاي مسابقه اي تا هواپيما و طرح هاي با قابليت آيروديناميك بالا خلق كرد ولي يك طرح او سرآمد همه بود.

اتومبيلي كه در تصوير ملاحظه مي كنيد براي سالها طراحي بود كه همه در مورد آن يك چيز را تأكيد مي كردند و آن اين بود كه اين طراحي بدنه هيچوقت قديمي نمي شود.

 

بوگاني مدل 57s آتالانتيك 1937 ــ 1938

مدل 57s بوگاتي اتومبيلي بود كه از منيزيم و آلومينيوم ساخته شده بود. و طراح آن كسي نبود جز جين بوگاتي. اما اين فلزات قابليت جوش يا لحيم نداشتند. و بدنه اين اتومبيل از بيرون پرچ شده است.

 

آلنارومئو 8c 2900 ــ 1935 ــ 1939

اين اتومبيل به عنوان اتومبيل برتر در بين همه ابر اتومبيل هاي تاريخ انتخاب شده است و قهرماني مسابقات گرند پريكس را در كارنامه خود دارد. طراحان اين اتومبيل آمادئو د ميچيلي و جيواني رسي هستند. بسياري از كلكسيونرهاي اتومبيل با افتخار يك آلفارومئوي 8c را در مجموعه خود نگه مي دارند كه البته اكثر آنها فقط بدنه اين اتومبيل را به ارث برده اند.

مطالب مرتبط:

گرانترين اتومبيل هاي جهان

سريعترين اتومبيل هاي دنيا

فولوكس بيتل با موتور جت

ماشين پرنده

دوچرخه هاي ديدني

كاهش مصرف سوخت

لاستيك نو براي چرخهاي جلو يا عقب

خطر رانندگي در باران