تبليغات در ياد بگير دات كام

       

  نسخه صوتی

درسي از تابستان

داستان كوتاه

بعد از تمام شدن امتحانات سال دوم دبيرستان در يك تابستان گرم در مزرعه اي شروع به كار كردم. كار من در آن مزرعه درو كردن محصول بود. البته بايد بگويم كه فقط سعي مي كردم اين كار را انجام دهم ولي حاصل كار رضايت بخش نبود چون كار درو به عهده يك شركت بزرگ بود و درو كردن با يك ماشين دروي غول پيكر انجام مي شد. آن روز بعدازظهر اصلاً دوست داشتني نبود و من به كندي در كنار كسي كار مي كردم كه مهارت زيادي داشت و با سرعت چند برابر من كار مي كرد. احساس ناتواني مي كردم گويي در جنگي گير كرده بودم و روي يك تانك غول پيكر از اين سو به آن سو كشانده مي شدم.

همانطور كه حدس مي زنيد در ابتدا اين كار براي من بسيار هولناك بود. خرمن ها را خراب مي كردم و سنگ و كلوخ بود كه داخل دستگاه مي شد و از آن سو با خرمن ها به هوا پرت مي شد آن هم درست روي سر سركارگر! از آن كار احساس خوبي نداشتم و اين تجربه داشت انگيزه مرا براي ادامه كار از بين مي برد.

ولي وقتي كه تراويس همان سركارگر مرا زير بال و پر خود گرفت همه چيز عوض شد. بعد از اينكه به كار كردن من خنديد به سمت من آمد و تجارب خود را به من آموخت به سؤالاتم پاسخ داد و اشتباهاتم را گوشزد كرد.

ميانه تابستان بود بعد از كار كردن تا ديروقت و گاه بيدار ماندن تا نيمه شب براي اينكه بتوانم كارهايم را تمام كنم كم كم بهتر شدم و مهارت پيدا كردم و اطرافيان هم از كار من راضي بودند و همچنان كه مهارتم بيشتر مي شد انگيزه من براي كار كردن بيشتر مي شد.

هيچ كس از كار كردن خودش مانند آدم هاي دست و پا چلفتي خوشش نمي آيد. اگر هر كسي كارش را به نحو احسن انجام دهد نه تنها خود بلكه ديگران هم از مهارت او لذت خواهند برد. خوب نكته اين داستان اينجاست مهارت هاي حرفه اي خود را تقويت كنيد نه براي اينكه رئيس شما خوشش بيايد بلكه فقط به اين دليل كه خودتان احساس خوبي خواهيد داشت. هر چه در انجام حرفه خود ماهرتر شويد از انجام آن راضي تر خواهيد بود.

براي افزايش مهارت نياز نيست حتماً دوره هاي آموزشي مختلف را طي كنيد بلكه مي توانيد يك كتاب بخوانيد، از يك همكار كمك بخواهيد، از اينترنت كمك بگيريد و ... هر بار كه چيز جديدي بياموزيد آنگاه انرژي جديدي كسب كرده ايد.

ترجمه: علي يزدي مقدم

مطالب مرتبط:

 

  اين مقاله اختصاصاً براي ياد بگير دات كام تهيه شده است و استفاده از آن فقط با ذكر نام نويسنده يا مترجم و نام ياد بگير دات كام همراه با لينك آن مجاز  است