• ارسال کننده: سمیه مظفری
  • تاریخ انتشار: 2019 / 10 / 08

تست هوش بازی توپ ها و دومینو

در این تست هوش دو بازی ارائه شده است که با کمی تیزبینی و دقت می توانید پاسخ آن ها را در زمان کوتاهی به دست آورید. پاسخ ها را در انتهای صفحه می بینید.

بازی توپ ها

در شکل زیر توپ هایی را می بینید که روی یکدیگر چیده شده اند و روی آن ها اعداد یک تا پانزده بدون تکرار نوشته شده است. بدون استفاده از ماشین حساب جمع اعدادی که روی توپ ها نوشته شده است را به دست آورید.

 تست هوش بازی توپها

بازی دومینو

دومینو نوعی بازی است که به وسیلهٔ قطعه‌های مستطیلی کوچکی انجام می‌شود. هر دومینو شامل دو مربع کنار هم است که یک قطعه مستطیلی را تشکیل می دهد. روی هر مربع ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ نقطه وجود دارد.

حال حدس بزنید به شرطی که هیچ جفت تکراری نباشد، چند جفت عدد یا چند دومینو وجود دارد؟

تست هوش بازی دومینو

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ بازی توپ ها: 120

برای محاسبه جمع اعداد روی توپ ها، آن ها را به صورت جفتی در نظر بگیرید که جفت توپ اول را 1 و 15 قرار دهید. حال به 1، یک رقم اضافه کنید و از 15، یک رقم کم کنید تا جفت دوم به دست آید بنابراین جفت توپ دوم: 2 و 14 است، به همین صورت ادامه دهید تا به جفت 7 و 9 برسید و ملاحظه می کنید که چون عدد تکراری بر روی توپ ها نداریم بنابراین جفت 8 و 8 را نخواهید داشت و تا جفت 7 و 9 جمع هر جفت توپ، عدد شانزده است. در مجموع می شود 7*16 که برابر است با 112 و توپ با عدد 8 را نیز به این عدد اضافه می کنیم تا جمع کل اعدادی که روی توپ ها نوشته شده به دست آید. بنابراین می شود: 112+8 برابر 120

 

پاسخ بازی دومینو: 28

ابتدا عدد صفر در یک مربع و اعداد صفر تا شش در مربع کناری یک دومینو را در نظر بگیرید که هفت جفت عدد را در زیر می بینید:

0 و 0،

1 و 0،

2 و 0،

3 و 0،

4 و 0،

5 و 0،

6 و 0،

عدد یک در یک مربع و اعداد صفر تا شش در مربع کناری آن قرار می گیرد، البته در این قسمت صفر و یک تکراری است که حذف می شود بنابراین شش جفت عدد وجود دارد:

1 و 1،

2 و 1،

3 و 1،

4 و 1،

5 و 1،

6 و 1،

در جفت بعدی عدد دو در یک مربع و اعداد صفر تا شش در مربع کناری آن البته دو دومینوی تکراری صفر و دو / دو و یک تکراری است که حذف می شود بنابراین پنج جفت عدد وجود دارد:

2 و 2،

3 و 2،

4 و 2،

5 و 2،

6 و 2،

به همین صورت ادامه دهید می بینید که وقتی عدد سه در یک مربع و اعداد صفر تا شش در مربع کناری باشد، چهار جفت عدد. برای عدد چهار، سه جفت عدد. برای عدد پنج، دو جفت و برای عدد شش فقط یک جفت بدون تکرار خواهد بود. بنابراین برای به دست آوردن تعداد دومینوهای بدون تکرار در این بازی طبق روش بالا، اعداد به دست آمده را با یکدیگر جمع کنید:

7+6+5+4+3+2+1 که برابر عدد 28 می شود.

سمیه مظفری

 

 

 

این محتوا اختصاصاً برای یاد بگیر دات کام تهیه شده است استفاده از آن با ذکر منبع همراه با لینک آن و نام نویسنده یا مترجم مجاز است
برچسب ها:نظر شما چیست؟

پرسش های خود را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید

لطفا جای خالی را پر کنیدصفحه ما را در فیس بوک دنبال کنید صفحه ما را در توییتر دنبال کنید صفحه ما را در  اینستاگرام دنبال کنید صفحه ما را در لینکداین دنبال کنید