40 پند ارزشمند لقمان

40 پند لقمان

40 پند اندرز سفارش نصیحت سخنان حکیمانه لقمان حکیم نشانه ریاکار دوستان رازداری سلام نماز غرور سکوت شرک امید به خدا مشورت دوستی

بیشتر ...

اسراف از نگاه قرآن و بزرگان دین

اسراف از نگاه دین

هرگونه خروجي به سوي كم يا زياده در هر امري را مي توان اسراف دانست. هر امري كه برهم زننده تعادل در امور باشد به معناي اسراف خواهد بود.

بیشتر ...


صفحه ما را در فیس بوک دنبال کنید صفحه ما را در توییتر دنبال کنید صفحه ما را در  اینستاگرام دنبال کنید صفحه ما را در لینکداین دنبال کنید