تست هوش – تعادل ترازو را برقرار کنید

تست هوش ترازو – با دقت در این شکل مشخص کنید چه جسمی باید جایگزین علامت سوال شود تعادل ترازو برقرار شود

بیشتر ...

تست هوش:: آنها چند تیله دارند؟

تیله بازی توشله

یک معمای ساده! کمی فکر خود را ورزش دهید بگویید هر کس چند تیله دارد

بیشتر ...

اوریگامی ساخت مار کاغذی

اوریگامی مار کاغذی یک کاردستی ساده برای سرگرم کردن کودکان

بیشتر ...

تست هوش مکعب میوه ها!

تست هوش

تست هوش مکعب میوه ها تجسم فضایی خود را با این تست هوش بیازمایید!

بیشتر ...

تست هوش — در این جدول چه عددی باید قرار دهید؟ –2n3

تست هوش اعداد و جدول

تست هوش اعداد با دقت در این جدول مشخص کنید به جای علامت سوال چه عددی باید جایگزین کنید توجه کنید کدام قانون بیشتر تکرار شده است

بیشتر ...


صفحه ما را در فیس بوک دنبال کنید صفحه ما را در توییتر دنبال کنید صفحه ما را در  اینستاگرام دنبال کنید صفحه ما را در لینکداین دنبال کنید